Hakkında


Biyoteknoloji günümüzde "Bilgi birikimi, ürün ve hizmet üretimi amacıyla canlı ya da cansız organizmaların değiştirilmesi için bilim ve teknolojinin canlı organizma, parça, ürün ve modellere uygulanması" (OECD, 2001) olarak açıklanmaktadır. Birçok alanda olduğu gibi biyoteknolojideki değişim de insanın değişimi ile yön belirlemektedir. İnsanların yaşam tercihlerinin ve alışkanlıklarının değişmesi, yaşam sürelerinin uzaması, bağışıklık düzeylerinin değişmesi ve çevresel etkenler özellikle sağlık biyoteknolojisinin sürekli bir değişim ve yenilik içerisinde bulunmasını gerektirmektedir.

Nüfusun artış eğilimi ile sağlık hizmetlerinde oluşan hızlı ihtiyacın giderilmesi ancak biyoteknoloji alanındaki yatırımların çoğalması ve bunların sonucu olarak ürüne dönüşebilen Ar-Ge çalışmalarının gerçekleşmesi ile olacaktır. Bu nedenle gelişmiş ve gelişmekte olan diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de biyoteknoloji alanında yapılan Ar-Ge çalışmalarına ayrılan bütçeler her sene yükselmektedir. Türkiye’de 2017 yılında GSYH’nin yaklaşık %1’inin Ar-Ge harcamalarına ayrıldığı bilinmektedir.

Türkiye, 2000’li yıllardan itibaren sağlıkta dönüşüm hamlesi ile birlikte sağlık uygulamaları vizyonunu genişletmiş ve küresel alanda söz sahibi olan bir ülke konumuna gelmek için önemli atılımlar gerçekleştirmiştir. Gerek kamuda, gerekse özel sektörde bulunan araştırma altyapılarının faaliyet alanları ve yürütülmekte olan çalışmalar, dünyada sağlık biyoteknolojisinde izlenen yol ve yaklaşımlarla büyük oranda paralellik göstermektedir.

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) olarak bu sene altıncısını düzenleyeceğimiz Türk Tıp Dünyası Kurultayı’nın ana teması “Biyoteknoloji” olarak belirlenmiştir. Kurultayın odak noktaları ise aşağıdakiler olacaktır:

• Metabolik Hastalıklar,
• Kişiselleştirilmiş Tıp,
• İlaç Geliştirme,
• Aşı Geliştirme,
• Protein ve Kimyasal Madde Üretimi.

Kurultayda yurt dışından ve ülkemizden alanında uzman konuşmacılar yer alacak ve akademik çalışmalar ile sektöre dair gelişmeleri bizlerle paylaşacaklardır.

Kurultaya katılmak isteyenlerin kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Kayıtlar ücretli olup kayıtlarla ilgili ayrıntılar daha sonraki bir tarihte duyurulacaktır.
 • Organizasyon Komitesi


  Prof. Adil MARDİNOĞLU
  Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, Başkan

  Prof. Hasan TÜRKEZ
  Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, Genel Sekreter

  Prof. İlhan SATMAN
  Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, Türkiye Halk Sağlığı ve Kronik Hastalıklar Enstitüsü Başkanı

  Prof. Adnane ACHOUR
  Karolinska Enstitüsü, Tıp Bölümü, Enfeksiyöz Hastalıklar Anabilim Dalı

  Prof. Aykut ÖZDARENDELİ
  Erciyes Üniversitesi, Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü

  Doç. Kazım Yalçın ARĞA
  Marmara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü

  Doç. Mustafa GÜZEL
  İstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı