V. TÜRK TIP DÜNYASI KURULTAYI KAPANIŞ BİLDİRGESİ YAYINLANMIŞTIR. GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ. V. TÜRK TIP DÜNYASI KURULTAYI 27-29 EKİM 2018 TARİHLERİ ARASINDA INTERCONTİNENTAL İSTANBUL OTEL’DE YAPILACAKTIR. TÜRKİYE SAĞLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI (TÜSEB), T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VE DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ AVRUPA BÖLGE OFİSİ İŞBİRLİĞİ İLE V. TÜRK TIP DÜNYASI KURULTAYI DÜZENLENMEKTEDİR. KURULTAY’A DÜNYANIN ÇEŞİTLİ ÜLKELERİNDEN VE ÜLKEMİZDEN YAKLAŞIK 500 KATILIMCI DAVET EDİLMİŞTİR. V. TÜRK TIP DÜNYASI KURULTAYI’NIN ANA TEMASI “KRONİK BULAŞICI OLMAYAN HASTALIKLAR” OLARAK BELİRLENMİŞTİR. ALANINDA BAŞARILI BİLİM İNSANLARININ, 10 OTURUMDA BİR ARAYA GELECEĞİ KURULTAYDA, KRONİK BULAŞICI OLMAYAN HASTALIKLARIN RİSK FAKTÖRLERİ KONUSUNDA YAPILABİLECEK ÇALIŞMALAR ELE ALINACAKTIR. AZİZ SANCAR BİLİM, HİZMET VE TEŞVİK ÖDÜLLERİ’NİN BU YIL 2.’Sİ VERİLECEKTİR.

KURULTAY DUYURUSU

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB), T.C. Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Ofisi işbirliği ile organize edilen V. Türk Tıp Dünyası Kurultayı 27-29 Ekim 2018 tarihleri arasında InterContinental İstanbul Otel’de yapılacaktır.

Kurultayın ana amacı; “Kronik Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar” (obezite, diyabet, kalp damar hastalıkları, solunum yolu hastalıkları, kanserler vb.) ve bunların risk faktörleri konusunda yapılabilecek çalışmaları ele almaktır. Tüm Dünya’da artış gösteren ‘Kronik Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar’; bir yandan ömür boyu sürmeleri sebebiyle hastalıkların yönetimi ve tedavisi açısından ülke bütçeleri üzerinde önemli bir yük oluştururken; diğer yandan hasta bireylerin iş verimliliği ve üretkenliğinin azalması ve erken ölümlere yol açmaları nedeniyle büyük ekonomik kayıplara yol açmaktadırlar.

V. Türk Tıp Dünyası Kurultayında bu hastalıkların önlenmesi, risk faktörleriyle mücadele (beslenme, fiziksel aktivite, sigara, alkol gibi), mevcut hastaların iyi tedavi edilmesi ve hastalıklardan kaynaklanacak komplikasyonların engellenmesi için DSÖ ile birlikte yapılabileceklerin belirlenmesi ve uygulamaya konulması hususundaki hedefler tartışılacak ve alınması gereken adımlar belirlenecektir.

Kurultay’a dünyanın çeşitli ülkelerinden ve ülkemizden sağlık alanında küresel ve ulusal düzeyde başarılı çalışmalarda yer almış, patent ve ödül sahibi, üniversite, hastane ve teknoparklarda yönetici/araştırmacı olarak çalışan katılımcılar, T.C. Sağlık Bakanlığı ve ilgili kuruluşların yetkilileri ve Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Ofisi üyeleri dahil yaklaşık 500 katılımcı davet edilmiştir. TÜSEB tarafından, Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri’nin bu yıl 2.’si verilecektir.

HOŞ GELDİNİZ

Değerli bilim insanlarımız,

Güzel ülkemizin emekle yetiştirdiği gençlerimiz, bilimin lezzetini tadarak, Dünya’nın dört bucağına yayılıp hakikate erişmeye çalışmaktadırlar. Manâ alanında kabul ettiğimiz hakikatleri, ancak maddi yaşantımızda tatbik ederek ‘hakikate’ erişebiliriz. Manâda yalan söylememeyi, insan haklarını korumayı ve adaleti kabul etsek de, eğer maddi hayatta uygulamazsak, hakikate erişecek kapılar bize kapalı kalmaktadır.

Fizik, kimya ve biyoloji öğrenerek, yeni anahtarlar keşfeder, öğrendiklerimizi uygulayarak hakikat yolunda kapılar açarız. Bugün Dünyada 7 milyar insan yaşamaktadır. Halbuki kurulduğundan beri 70 milyar insanın yaşamış olduğu hesaplanmaktadır. Bilim tarihi ‘düşünen insanın’ varlığını anlaması ile başlamıştır. Adım adım binlerce buluş ile evrenin sırları çözülmektedir. İnsanoğlu evrene şekil vermektedir. Yeni buluş ve uygulamalar evrenin düzenine uygun olmalıdır. Hakikati öğrenmek yanında korumak gerekmektedir. En güzel hakikat insan olduğuna göre, marifet insana faydalı olacak ilaç, cihaz ve yöntemleri üretmektir. Yıkıcı yan etkileri önceden hesaplamak gerekmektedir. Temel ilke, ‘önce zarar verme’ mektir. Adem, Süleyman, İdris, Lokman, Hipokrat, Galen, Dioskorides, İbn-i Sina, El Heyzen, El Cebir, Er Razi, İbn i Baytar, Aziz Sancar ve daha niceleri bu halkanın taneleridir. Saygı duyduğu hakikate, muhabbetle hizmet edebilmek için birlemek, birleşmek ve işbirliği şarttır. Zaman keskin bir kılıçtır, iyi işlerde kullanmazsak bizi keser.

20. yüzyıldaki bütün buluşlar incelendiğinde en fazla patent alan çalışmaların çok uluslu oldukları fark edilmektedir. Bu sebeple ülkeler aralarında ‘European Reference Network’ ve Dünya Sağlık Örgütü’nün ‘Collaborating Center’ gibi işbirliği merkezleri meydana getirmişlerdir. Türkiye, hem bu uluslararası bilim ağlarına katılacak, hem de TÜSEB aracılığı ile ‘Dünya Türk Bilim Ağı’ nı kuracaktır.

Ülkemizin zenginliği yurt dışındaki bilim elçilerimizdir. 21. Yüzyılda küresel sağlık, kolaylaşan ulaşım ve yapay zeka ile hızlı ve etkin işbirliklerini mümkün kılmaktadır. Buluş ve inovasyon yapabilmenin yolu, yüz yüze gelerek konuşmak ve paylaşmaktır. Türk Tıp Dünyası Kurultaylarında, Türk bilim adamları istikrarla her sene buluşmaktadır. Dünya Sağlık Bilimlerinde kullanılmakta olan en son icat, yöntem ve uygulamalar tartışılmaktadır. Genç bilim insanlarının sunumları dinlenerek yeni üretim zincirleri oluşturulmaktadır. Bilgi paylaşılmaktadır. Başarılı bilim insanları ödüllendirilmektedir.

Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu?

Duymaya, görmeye, el ile tutmaya, öğrenmeye ve bilmeye hoş geldiniz...

İş bu belge, kurultay katılımcıları tarafından hazırlanan sonuç bildirgesini içermektedir.

Görüntülemek İçin Tıklayınız


KURULTAY POSTERİ

V. Türk Tıp Dünyası Kurultayı Logosu

Logo Hakkında

  • Türklerde sağlığa verilen önemi gösteren logoya rengini veren Türkiye Halk Sağlığı ve Kronik Hastalıklar Enstitüsü (TÜHKE), TÜSEB’in yedi enstitüsünden biri olup bu yıl 5.’si düzenlenen Türk Tıp Dünyası Kurultayı’nın ana konusunu belirleyerek kurultaya ev sahipliği yapmaktadır.

  • Sağlıklı Uzun Yaşam Döngüsü

    Türkler tüm tarihleri boyunca sağlık ile ilgili çözümler ararken bazı motifler üretmişlerdir. Bu motifleri, çini süslemelerinde ve mimari detaylarda günümüze kadar taşımışlardır. Logonun temel desenini oluşturan motif, sağlıklı ve uzun bir ömrü sembolize etmektedir. Dünyanın, tabiatın ve insan yaşamının döngülerinin uyumunu aksettiren bu motif, tarih boyunca mimari eserlerden padişahların tılsımlı gömleklerine kadar pek çok farklı alanda yer almıştır.

  • Yılan Sembolü

    Yılan gücü, kudreti ve koruyuculuğu simgelemektedir. İnsanoğlu, zehri de şifayı da aynı bünyede bulunduran yılan türüne karşı korku ile karışık bir saygı duymaktadır. Bütün bu etkiler yılan figürünün tıp sembolü olarak kabul edilmesinde de önemli rol oynamaktadır. İlk olarak yılan figürü 1956 yılında Dünya Tıp Birliği tarafından kullanılmıştır. Bütün bu sebepler ile yılan sembolü logomuzda yer almaktadır.

  • Motto: Sağlık Hayattır!

    İnsan hayatının en temel yapı taşının sağlıklı yaşam olduğunu vurgulamak adına sizleri kucaklamaktadır.